Minimivarasto eli Varmuusvarasto

Minimivaraston eli varmuusvaraston määrän laskeminen, kun kulutuksen katsotaan vastaavan Poisson-jakaumaa.
Esim. Tavaran päiväkulutus on ollut taulukon mukainen
päivä-
kulutus
kpl
päivien
lkm
065
145
277
312
43
yht.202
keskiarvo247/202=1.22
keskihajonta1,015
Kulutuksen jakauma
kulutuksen-jakauma
Tilausten väli (a1) 2 päivää ja tilauksen läpimenoaika (a2) 0.5 päivää.
Kuinka suuri minimivaraston pitää yrityksessä olla, jotta todennäköisyys tavaran varastossa olemiselle olisi 90% (loppumisen riski 10%)?
a1=tilausten väli
a2=tilauksen läpimenoaika (order delivery cycle)
lamda-s
λ=yhden päivän keskimääräinen kulutus
s=ajanjakson pituus päivissä
s=a1+a2 = 2.5 päivää
λ=1.22
λs=1.22*2.5=3.1  => Poisson(3.1)
=> esimerkissä katsotaan Poisson-laskurista Poisson(3.1)
P(X≤4)=0.79819
P(X≤5)=0.90567
P(X≤6)=0.96120
minimivarasto - varmuusvarasto (palvelutaso 75%) = 4-3.1 ≈ 1 kpl
minimivarasto - varmuusvarasto (palvelutaso 90%) = 5-3.1 ≈ 2 kpl
minimivarasto - varmuusvarasto (palvelutaso 95%) = 6-3.1 ≈ 3 kpl
Kokeilaan normaalijakauman mallilla:
N(μ,σ2)
σ=keskihajonta
μ=odotusarvo
x-μ=minimivarasto, varmuusvarasto
σ=kysynnän keskihajonta
esim.palvelutaso 95%
normesim
normalesim2l
kun päiväkysynnän keskihajonta on 1.02 niin 2.5 päivän keskihajonta σ2.5 ≈ 1.02*2.50.5≈1.61
minimivarasto - varmuusvarasto (palvelutaso 75%) = 0,674*1.61 ≈ 1 kpl
minimivarasto - varmuusvarasto (palvelutaso 90%) = 1,282*1.61 ≈ 2 kpl
minimivarasto - varmuusvarasto (palvelutaso 95%) = 1,645*1.61 ≈ 3 kpl
Näytti tulevan samat vastaukset.

Sisällysluettelo